PCGS 数量报告: Galapagos Islands


Galapagos Islands, 普 PCGS Photograde
PCGS 编 号 描述 称号 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 总计
PCGS 编 号 描述 称号 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 总计
总计 MS 12 12
总计 MSRB 2 2
总计 MSRD 8 8
518187 2009 $25 Charles Darwin MS 2 2
529691 2008-JL $5 X#8 Tortuga de Galapagos MS 4 4
532919 2008-JL $1 X#6 Penguin MS 1 1
532920 2008-JL 50C X#5 Piquero Enmascarado MS 3 3
532923 2008-JL 25C X#4 Tiburon de Galapagos MS 2 2
880571 2009 $25 X#17 Charles Darwin Fantasy Var Cu, RB MSRB 1 1
880574 2009 $25 X#17 Charles Darwin Fantasy Var Cu, RD MSRD 4 4
880578 2009 $100 Origin of Spcies Fantasy Cu, RB MSRB 1 1
880579 2009 $100 Origin of Spcies Fantasy Cu, RD MSRD 4 4
Galapagos Islands, 精 PCGS Photograde
PCGS 编 号 描述 称号 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 总计
PCGS 编 号 描述 称号 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 总计
总计 PRDCAM 2 2
530819 2009 $25 Charles Darwin, DCAM PRDCAM 1 1
903067 2009 $100 Origin of Spcies Fantasy Au, DCAM PRDCAM 1 1